Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług oferowanych przez Twierdzę Pełną Szyfrów zlokalizowaną przy ulicy Piotrkowskiej 116.

1.2 Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.twierdzapelnaszyfrow.pl lub telefonicznie u jednego z naszych pracowników zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

1.3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3.REZERWACJA PRZEZ STRONĘ TWIERDZASZYFROW.PL

3.1. Rezerwacja następuje za pośrednictwem witryny www.twierdzaszyfrow.pl, najpóźniej 24h przed planowaną grą.

3.2. Rezerwacja jest możliwa w zakładce „REZERWACJE”, która jest częścią witryny www.twierdzaszyfrow.pl

3.3. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje: liczba uczestników, nazwa wybranego pokoju, data i godzina rezerwacji, numer telefonu kontaktowego, adres email oraz zaakceptować regulaminu gry.

3.4. Po złożeniu rezerwacji użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie zostanie przesłane w ciągu 10 minut od złożenia rezerwacji. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia uprasza się użytkownika o kontakt telefoniczny z firmą Twierdza Pełna Szyfrów.

3.5. W celu dokończenie rezerwacji należy kliknąć na link przesłany w wiadomości e-mail.

3.6. Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju poza  godzinami uwzględnionymi w terminarzu – w tym celu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

3.7. Rezerwacja musi zostać potwierdzona (mailowo lub telefonicznie) najpóźniej 24h przed planowanym terminem gry. Brak jakiegokolwiek potwierdzania uprawnia pracowników Twierdzy Pełnej Szyfrów do anulowania rezerwacji.

3.8. Płatność za grę jest możliwa za pośrednictwem gotówki, bądź vouchera prezentowego.

4.REZERWACJA PRZEZ STRONĘ PARTENRA LOCKME.PL

4.1. Rezerwacja następuje za pośrednictwem witryny www.LOCKME.PL, najpóźniej 24h przed planowaną grą.

4.2. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje: liczba uczestników, nazwa wybranego pokoju, data i godzina rezerwacji, numer telefonu kontaktowego, adres email oraz zaakceptować regulaminu gry.

4.3. Rezerwacja wymaga zapłacenia pełnej kwoty gry poprzez Przelewy24.

4.4. W przypadku odwołania rezerwacji najpóźniej 24h przed zarezerwowanym terminem organizator zapewnia 100% zwrot kosztów.

4.5. Jeśli uczestnicy odwołają grę w ciągu 24h przed zarezerwowanym terminem wtedy organizator może zwrócić do 80% kosztów (20 % koszty operacyjne poniesione przez organizatora).

  1. 5.OGÓLNE ZASADY GRY

5.1. Minimalny wiek, który umożliwia udział w rozgrywce to 14 lat. Gracze w wieku 14-18 lat są zobowiązani do przystąpienia do gry z co najmniej jedną osobą pełnoletnią.

5.2. Korzystanie z usług Twierdzy Pełnej Szyfrów pod wpływem alkoholu bądź innych używek jest zakazane.

5.3. Każdy użytkownik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność. Twierdzy Pełna Szyfrów nie odpowiada za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.

5.4. W pokojach umieszczone zostały symbole STOP, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry.

5.5. Gra w pokoju trwa 45-50 minut. Należy jednak zarezerwować sobie 90 minut na grę, instruktaż, film wprowadzający, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.

5.6.Gracze zobowiązani są do przybycia punktualnie. Spóźnienie skróci czas gry.

5.7. Udział w grze jest niewskazany osobom cierpiącym na choroby serca, klaustrofobię, epilepsję, będącym w trakcie leczenia psychicznego.

5.8. Uczestnicy gry odpowiadają za wyposażenie pokoi Twierdzy Pełnej Szyfrów. Żadna z łamigłówek nie wymaga używania siły.

5.9. Do pomieszczeń gry nie można wnosić torebek, plecaków, urządzeń elektroniczno-komunikacyjnych (telefonów, tabletów), żadnych niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, scyzoryków, broni palnej).

5.10. Gra jest monitorowana.

5.11. Teksty, filmy ,zdjęcia i pomysły Twierdzy Pełnej Szyfrów są jej własnością i zabrania się ich wykorzystywania  i publikowania bez zgody autorów.

5.12. W pokojach umieszczone zostały symbole STOP, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry.

5.13. W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu pracownicy Twierdzy Pełnej Szyfrów mogą wyprosić uczestników gry z terenu obiektu.

5.14.Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrowanie przebiegu gry poprzez system monitoringu, nagrania są przechowywane przez 7 dni. Bez pisemnej zgody uczestników nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

5.15. W pokojach znajdują się klucze awaryjne, których gracze mogą użyć w razie ewakuacji.

5.16 W pokojach znajdują się gaśnice przeciwpożarowe typu ABC , których należy użyć w przypadku pożaru.

UA-66554663-1